safiii22 2                 

به نام خداوند بخشنده مهربان

سند برنامه راهبردی

دبیرستان زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی

هیات امنایی- متوسطه دوم

ویراش اول آبان ماه 1397

فهرست مطالب

الف: دیباچه

1- پیشگفتار

2- مقدمه

3- تعاریف

ب: برنامه­ریزی استراتژیک دبیرستان زنده­یاد مهندس مهدی صافی دستجردی©

1-  توافق برای شروع فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

2- شفاف سازی الزامات سازمانی

2-1- الزامات رسمی

2-2- الزامات غیر رسمی

3- ماموریت و ارزش ها

            3-1- تجزیه و تحلیل ذینعان

3-2- بیانیه ماموریت

3-3- ترسیم چشم انداز

4- ارزیابی محیطی

            4-1- ارزیابی محیط خارجی

                        4-1-1- شناسایی فرصت ها

                        4-1-2- شناسایی چالش ها

            4-2- ارزیابی محیط داخلی

                        4-2-1- شناسایی نقاط قوت

                        4-2-2- شناسایی نقاط ضعف

5- اهداف بلند مدت

6- استراتژی ها

7- اهداف کوتاه مدت

8- برنامه عملیاتی یک ساله

9- ارزیابی، پایش و بازنگری


الف: دیباچه

1- پیشگفتار

2- مقدمه

3- تعاریف

ب: برنامه ریزی استراتژیک دبیرستان زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی

1-  توافق برای شروع فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

هدف از این گام، کسب توافق مقدماتی میان تصمیم‌گیران کلیدی و رهبران عقیده درباره‌ی کلیت برنامه‌ریزی استراتژیک، وظایف اصلی برنامه‌ریزی و اختیار دادن به تسهیل‌گران برای پیش بردن فرآیند است (برایسون و الستون، 1389، صص: 43).

در این مرحله، با توجه به مصوبه هیات امنا مبنی بر لزوم تدوین برنامه راهبردی برای تعیین اهداف و انجام اقدامات هدفمند و نیز تعیین میزان مشارکت مالی اولیا در برنامه های فوق برنامه، می‌توان توافق را به دست آمده فرض نمود.همچنین مذاکرات انجام شده در هیات امنا با حضور کادر مدیریتی و تاکیدات فراوان انجام شده و نیز طرح موضوع در شورای دبیران و انجمن اولیا و مربیان،فرض بیان شده قوام بیشتری می‌یابد.

2- شفاف سازی الزامات سازمانی

الزامات می‌توانند به دو صورت رسمی و غیر رسمی بیان شوند. الزامات رسمی، تعیین کننده‌ی چیزهایی هستند که بایستی تحت اساسنامه‌ی فعلی سازمان، سیاست‌ها، قوانین محلی، استانی، کشوری و در کل، مجموعه‌ی قوانین و مقررات انجام شوند. الزامات غیر رسمی ممکن است توسط یا از طریق انتظارات ذینفعان کلیدی و جامعه متصور گردند (همان، صص: 53). الزامات رسمی و غیر رسمی سازمان‌ها از دلایل مختلفی همچون نیازها، محدودیت‌ها، انتظارات و فشارهای پیش روی آن‌ها شکل گرفته است (برایسون، 1390، صص: 61).

الزامات، ماموریت و ارزش‌ها، نشان دهنده‌ی "ارزش عمومی" تولید شده توسط سازمان بوده و وجود سازمان را از نظر اجتماعی توجیه کرده و مشروعیت می‌بخشند (همان، صص: 135).

2-1- الزامات رسمی

 1. سند چشم انداز 1404
 2. نقشه جامع علمی کشور
 3. برنامه پنج ساله توسعه کشور
 4. سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین
 5. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 6. برنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران
 7. مصوبات کلی و عمومی شورای عالی آموزش و پرورش
 8. مصوبات راهنمای برنامه های درسی شورای عالی آموزش و پرورش
 9. مصوبات ویژه مدارس شورای عالیآموزش و پرورش
 10. آیین نامه های ابلاغی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان
 11. آیین نامه و روش های اجرایی مربوط به مدارس هیات امنایی

2-2- الزامات غیر رسمی

 1. فراهم ساختن زمینه تحصیل و رشد دانش آموزان مستعد منطقه که از شرایط مالی مناسب برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی سطح یک برخوردار نیستند
 2. توجه همزمان به پرورش و تربیت دانش آموزان توانمند برای ورود به جامعه در کنار تحصیل و کسب مدارج علمی بالا
 3. توجه به انتظارات اولیا از مدرسه
 4. توجه به نگرش جامعه و به ویژه مردم ناحیه به مدرسه و جایگاه آن در بین سایر مدارس هم نوع و هم رده
 5. استقرار نظام هوشمندسازی مدارس و بهره گیری از آن درتمام فعالیت های مدرسه
 6. بهره گیری از فناوری های نوین در انجام امور اجرایی

3- ماموریت و ارزش ها

در این قسمت به سه بخش مهم تجزیه و تحلیل ذینعان، بیانیه ماموریت و چشم انداز مدرسه اشاره می شود.

3-1- تجزیه و تحلیل ذینفعان

یک ذینفع عبارت است از هر شخص، گروه یا سازمانی که می‌تواند نسبت به منابع یا بازده‌های سازمانی ادعا داشته باشد (برایسون و الستون، 1389، صص: 58). نمونه‌هایی از ذینفعان سازمان‌های غیرانتفاعی عبارتند از: ارباب رجوع‌ها، مشتریان، سرمایه‌گذاران یا خیرین، کارمندان، هیات مدیره یا هیات امنا، نیروهای کاری داوطلب، سایر سازمان‌های غیرانتفاعی ارایه‌دهنده‌ی خدمات مکمل، و بانک‌های مرتبط (برایسون، 1390، صص: 59). تحلیل ذینفعی که در ابتدای فرآیند انجام شود، به سازمان در تعیین اینکه چه کسی، چه زمانی، چگونه و چرا در فرآیند درگیر باشد کمک می‌کند. در نهایت، عامل موفقیت سازمان‌های غیرانتفاعی، راضی کردن ذینفعان مهم طبق معیاری است که هر ذینفع برای کسب رضایت دارد. بنابراین، ماموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز بایستی به دقت درباره‌ی رابطه‌شان با ذینفعان مورد تفکر قرار گیرد (برایسون و الستون، 1389، صص: 58 و 64).

در این مرحله، می‌بایست ذینفعان کلیدی سازمان، شیوه‌های تاثیرگذاری ایشان بر سازمان، تعیین آنچه که سازمان از هر ذینفع می‌خواهد (پول، نیروی کار، حمایت سیاسی، ...) و میزان اهمیت هر یک از ذینفعان به دقت تعیین شوند.

در ادامه ذینفعان کلیدی مدرسه به ترتیب اهمیت ذکر شده اند:

 1. دانش آموزان
 2. اولیاء دانش آموزان
 3. معلمان
 4. کادر اجرایی مدرسه
 5. هیات امناء
 6. انجمن اولیا و مربیان
 7. آموزش و پرورش ناحیه و استان
 8. ساکنین منطقه
 9. مراکز و موسسات آموزشی ناحیه و استان
 10. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و کشور

3-2- بیانیه ماموریت

بیانیه‌ی ماموریت، احساس هدفمندی را برای کارکنان سازمان فراهم می‌کند. تعریف ماموریت سازمان می‌تواند به توسعه‌ی چشم‌انداز موفقیت منتهی شود که این چشم‌انداز هم به نوبه‌ی خود، تلاش‌های بعدی را برای شناسایی موضوعات استراتژیک و توسعه‌ی استراتژی‌های سازمانی هدایت می‌کند. این بیانیه، هدف سازمان یا چرایی فعالیت‌های آن را تشریح می‌کند (برایسون، 1390، صص: 146 و 145). به عبارت دیگر، ماموریت سازمان همراه با الزامات سازمانی، نشانگر علت وجودی سازمان و شیوه‌ی اصلی برای ایجاد ارزش عمومی است ((برایسون و الستون، 1389، صص: 20).

بیانیه‌ی ماموریت، تدوین عملگرایانه‌ی دلیل وجودی سازمان و مقاصدش است. بیانیه‌ی ماموریت به این سوالات پاسخ می‌دهد که ما در نهایت چه کاری انجام می‌دهیم؟ و چرا این کار را انجام می‌دهیم؟ بنابراین، تدوین بیانیه باید در سایه‌ی اینکه چه کسانی ذینفعان سازمان هستند تدوین شود (همان، صص: 59).

بیانیه ماموریت دبیرستان زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی عبارت است از:

دبیرستان پسرانه زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی، آموزشگاهی است خیرساز در ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان اصفهان بوده و از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده است. این مدرسه که از ابتدای سال تحصیلی 94-1393 به شیوه هیأت امنایی اداره می شود. این دبیرستان که براساس نظام آموزشی جدید، مقطع تحصیلی متوسطه دوم را پوشش می دهد، ظرفیت جذب، تربیت، آموزش و پرورش حدود 500 نفر دانش آموز را به صورت همزمان دارد.

دبیرستان هیأت امنایی زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی با تمسک به آیه کریمه « و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه » بر آن است تا علاوه بر آموزش متون درسی در بالاترین کیفیت تدریس و تقویت بنیه علمی دانش آموزان، فضایل اخلاقی از جمله راستگویی، مهربانی، ادب، شجاعت، آزادگی، صداقت، انصاف و پایبندی به اصول و ارزشهای دینی را در دانش آموزان بیش از پیش پرورش، رشد داده و حفظ کند. همچنین مشارکت گروهی و همکاری هم جانبۀ اعضاء هیأت امنا، کادر مدیریتی، دبیران، انجمن اولیاء و مربیان و نیز دانش آموزان در جهت حقظ منافع ایشان به منظور تقویت روحیه شادابی و دانش آموز محوری در تمامی زمینه های علمی و تربیتی، از مهمترین ارزش های این دبیرستان می باشد.

این دبیرستان از طریق ایجاد و برقراری تعامل سازنده با سایر نهادهای آموزشی، علمی، فرهنگی، هنری، تربیتی، ضمن تکریم و ارزش گذاری دانش آموزان، اولیا و کارکنان و دبیران تلاش خواهند داشت تا با شفافیت در پاسخگویی به دانش آموزان و اولیای ایشان، دانش آموختگانی با اخلاق، مستقل و موفق درزمینه های علمی، اجتماعی و .... را برای ورود به جامعه آماده نموده تا در روند توسعه همه جانبه کشور نقش مثبتی را ایفاء نماید.

3-3- چشم انداز شش ساله مدرسه در افق 1400

چشم انداز غالبا حالتی را توصیف می کند که در آن سازمان به طور موفقیت آمیز استراتژی هایش را اجرا و از نهایت توان بالقوه اش استفاده کرده باشد (برایسون و الستون، 1389، ص: 60).

چشم انداز دبیرستان زنده یاد مهندس مهدی صافی دستجردی عبارت است از:

فراهم نمودن فضای مناسب برای رشد و ارتقاء علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دانش آموزان و تبدیل شدن مدرسه به عنوان الگوی مدارس هیات امنایی کشور و انتخاب اول دانش آموزان برای تحصیل در یک مدرسه هیات امنایی

4- ارزیابی محیطی

در این مرحله، نقاط قوت و ضعف سازمان طبقه‌بندی و ارزیابی شده و کاربرد استراتژیک آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. این مرحله شامل شناسایی قابلیت‌های متمایز سازمان است. به عبارت دیگر، این توانایی‌ها سازمان را قادر می‌سازد که عملکرد خوبی نسبت به شاخص‌های اصلی عملکرد داشته باشد، به ویژه هنگامی که با رقبا مقایسه می‌شود. به علاوه، فرصت‌ها و چالش‌هایی که سازمان با آن‌ها مواجه است بررسی شده و کاربرد استراتژیک آن‌ها شناسایی می‌شود (برایسون و الستون، 1389، ص: 21). تحلیل چهار رکن نقاط قوت و ضعف درونی سازمان همراه با فرصت‌ها و چالش‌های بیرونی، برای مشخص کردن شرایط یا موقعیتی که سازمان در آن عمل می‌کند بسیار مفید است (همان ص: 21).

در این بخش ابتدا محیط خارجی و سپس محیط داخلی به ترتیب برای شناسایی فرصت و چالش ها و در ادامه شناخت نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار می گیرد.

4-1- ارزیابی محیط خارجی

4-1-1- شناسایی فرصت ها

فرصت‌های بیرونی، عوامل یا موقعیت‌هایی بیرون از سازمان هستند که سازمان می‌تواند از مزایای آن‌ها برای انجام بهتر ماموریت، برآوردن الزامات سازمانی یا خلق ارزش عمومی استفاده کند (برایسون و الستون، 1389، ص: 88).

 1. استقرار مدرسه در بهترین ناحیه آموزش و پرورش استان اصفهان
 2. امکان استفاده از کادر مدیریتی و آموزشی باتجربه و کارآمد
 3. همراهی مسئولین ناحیه و استان با مدرسه
 4. فراهم بودن امکان برندسازی مناسب از مدرسه با توجه امکانات مناسب، خیرساز بودن و قابلیت های اعضا هیات امنا
 5. وجود دانش آموزان مستعد در منطقه

4-1-2- شناسایی چالش ها

چالش‌های بیرونی، عوامل یا موقعیت‌هایی بیرون از سازمان می‌باشند که به شیوه‌ای منفی بر سازمان اثرگذار هستند و کار سازمان را برای انجام ماموریت، برآوردن الزامات سازمانی و خلق ارزش عمومی مشکل می‌کنند (برایسون و الستون، 1389، ص: 89).

 1. تغییر مداوم مقررات، دستورالعمل ها و رویه های ابلاغی از سوی آموزش و پرورش
 2. لزوم ارائه خدمات به دانش آموزان با سطح پایین تحصیلی به دلیل محدوده بندی ثبت نام ها
 3. وجود مدارس هیات امنایی و غیردولتی با پیشینه مناسب در ناحیه 3 به عنوان رقبای اصلی
 4. عدم امکان دریافت شهریه متناسب با خدمات ارائه شده و لزوم اجرای دستورالعمل های مالی ابلاغ شده
 5. تغییر در نگرش دانش آموزان نسبت به تحصیل و تردید در ارتباط مستقیم بین تحصیلات و فرصت های کسب درامد
 6. آسیب های ناشی از مسائل و مشکلات خانواده و جامعه و اثرات آن بر کیفیت آموزش پذیری دانش آموزان

4-2- ارزیابی محیط داخلی

4-2-1- شناسایی نقاط قوت

نقاط قوت درونی منابع یا توانایی‌هایی هستند که به سازمان در انجام دادن الزامات یا رسالتش و خلق ارزش عمومی کمک می‌کنند (برایسون و الستون، 1389، ص: 86).

 1. برخورداری از فضای فیزیکی مناسب و وجود آزمایشگاه های تخصصی جداگانه، کتابخانه، سالن اجتماعات و...
 2. برخورداری از تجهیزات و امکانات مناسب و به روز از جمله سیستم های کامپیوتری، آزمایشگاهی، صوتی و تصویری
 3. برخورداری از دبیران متعهد، علاقه مند و باتجربه
 4. امکان جذب دانش آموزان مستعد به دلیل پتانسیل های موجود
 5. برگزاری جلسات آموزش خانواده برای تعامل بیشتر بین معلمان و اولیا به دلیل برخورداری از فضای مناسب
 6. همراهی و همدلی کادر مدیریتی، هیات امنا و انجمن اولیا و مربیان
 7. همراهی و مساعدت خیر محترم مدرسه در امور عمرانی، آموزشی و پرورشی

4-2-2- شناسایی نقاط ضعف

نقاط ضعف داخلی، کمبودهایی در منابع و قابلیت‌ها هستند که مانع از توانایی سازمان در برآوردن الزامات سازمانی، انجام ماموریت و خلق ارزش عمومی می‌شوند (برایسون و الستون، 1389، ص: 87).

 1. برگزاری کلاس های آزمایشگاهی و عملی در محیط خارج از آزمایشگاه
 2. فعال نبودن کتابخانه مدرسه و نبود نیروی متخصص برای این کار
 3. عدم وجود برنامه مشخص و هدفگذاری شده برای فعالیت های فوق برنامه
 4. مشارکت پایین تر از سطح انتظار اولیا در جلسات مربوطه
 5. عدم بهره برداری از سالن اجتماعات مدرسه در برگزاری برنامه های استانی و استفاده نامناسب از ظرفیت های آن
 6. نبود انگیزه کافی بین دانش آموزان
 7. سطح پایین انتظارات دبیران از دانش آموزان
 8. عدم وجود مشاور در کادر مدرسه
 9. نبود متصدی برای کتابخانه و آزمایشگاه های مدرسه

5- اهداف بلند مدت

در این مرحله، کار با تعیین اهداف (یا شاخص‌های عملکرد) آغاز شده و پس از آن، موضوعاتی که به منظور تحقق اهداف مذکور باید مورد رسیدگی قرار گیرند، تعیین می‌شوند (برایسون، 1390، ص: 71). در اینجا، سازمان ابتدا اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را تدوین کرده و سپس اقدام به شناسایی موضوعات مرتبط با اهداف می‌کند (همان، ص 218).

 1. پذیرفته شدن 60 درصد از دانش آموزان سال آخر در دانشگاه های دولتی کشور
 2. افزایش 2 نمره ای میانگین معدل دانش آموزان نسبت به معدل 42/15در سال پایه (94-1393)
 3. ارتقاء 10 رتبه جایگاه مدرسه در آزمون پیشرفت تحصیلی ناحیه نسبت به رتبه 000 در سال پایه (94-1393)
 4. افزایش 20 درصدی کسب رتبه های ممتاز (اول تا سوم) در مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار شده ناحیه ای نسبت 000 نفر در سال پایه (94-1393)
 5. ارتقای 30 رتبه ای جایگاه مدرسه در طرح ستارگان
 6. انجام کامل عملیات هوشمندسازی مدرسه براساس شیوه نامه مصوب
 7. پذیرفته شدن سه نفر از دانش آموزان مدرسه در مرحله اول المپیادهای دانش آموزی استانی
 8. افزایش سطح آگاهی های ادبی، فرهنگی و مذهبی دانش آموزان

6- راهبرد ها

راهبرد، الگویی از اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها، پروژه‌ها، فعالیت‌ها، تصمیمات و تخصیص منابع است که مشخص می‌کند یک سازمان چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چرا این کار را انجام می‌دهد (برایسون و الستون، 1389، ص: 105).

 1. جذب دانش آموزان با معدل بالای 18
 2. به کارگیری دبیران مجرب ناحیه و استان
 3. بهره مندی از توانمندی های علمی و فرهنگی دانش آموزان، اولیا و دانش آموختگان
 4. به کارگیری مشاوران و کارشناسان خبره در حوزه مسائل فرهنگی، ادبی، مذهبی و هنری
 5. جذب منابع مالی و هدایای داوطلبانه
 6. بهره مندی از ارتباط مستمر و پویا با اولیای دانش آموزان

7- اهداف کوتاه مدت (یک ساله)

 1. پذیرفته شدن 40 درصد از دانش آموزان سال آخر در دانشگاه های دولتی کشور
 2. افزایش 0.5 نمره ای میانگین معدل دانش آموزان نسبت به معدل 42/15 در سال پایه (94-1393)
 3. ارتقاء 3 رتبه جایگاه مدرسه در آزمون پیشرفت تحصیلی ناحیه نسبت به رتبه 000 در سال پایه (94-1393)
 4. افزایش 7 درصدی کسب رتبه های ممتاز در مسابقات فرهنگی و ورزشی نسبت به سال پایه (94-1393)
 5. ارتقا 7 رتبه ای جایگاه مدرسه در طرح ستارگان
 6. تجهیز 35 درصد کلاس ها و انجام زیرساخت های لازم در جهت هوشمندسازی مدرسه
 7. برگزاری 3 نشست دانش آموزی با حضور کارآفرینان و صنعتگران
 8. برگزاری 3 نشست آموزشی با حضور مشاوران تربیتی
 9. ایجاد کانون علمی، فرهنگی
 10. امکانسنجی ایجاد کانون دانش آموختگان دبیرستان
 11. جذب و ثبت نام دانش آموزان مستعد منطقه که از شرایط مالی مناسب برای تحصیل در مدارس غیرانتفاعی سطح یک برخوردار نیستند
 12. افزایش 50 درصدی برگزاری نشست های مشترک اولیا با کادر اجرایی و معلمان دانش آموزان
 13. تغییر و اصلاح ساختار ظاهری و محتوایی پایگاه اینترنتی مدرسه
 14. ترغیب دانش آموزان به شرکت در مسابقات آزمایشگاهی در سطح ناحیه و استان
 15. ترغیب دانش آموزان به شرکت در مسابقات پژوهش سراها در سطح ناحیه و استان
 16. ترغیب دانش آموزان به شرکت در لیگ علمی پایا در سطح ناحیه و استان
 17. افزایش میزان آشنایی دانش آموزان با مهارت های کامپیوتر و فضای مجازی
 18. به کارگیری معلمان مجرب استان و ناحیه
 19. افزایش انگیزه و مشارکت کادر اجرایی مدرسه در اجرای اهداف تعیین شده
 20. افزایش توانایی علمی و اجرایی و به روزرسانی دانش معلمان و کادر اجرایی
 21. استفاده از ظرفیت های مدرسه برای ایجاد منابع پایدار درآمدی در راستای اهداف بلندمدت
 22. تشکیل انجمن اولیا و مربیان فعال، توانمند و علاقمند در راستای کمک به تحقق اهداف تدوین شده
 23. تشکیل شورای دانش آموزی فعال و پر شور و نشاط برای جلب مشارکت بیشتر دانش آموزان در فعالیت های مدرسه

8- برنامه عملیاتی یک ساله (سال تحصیلی 95-1394)

 1. به کارگیری دبیران مجرب در بخش آماده سازی دانش آموزان برای کنکور دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
 2. تجهیز و به روز رسانی کتاب های کمک آموزشی و کنکور در کتابخانه مدرسه
 3. همکاری با موسسات آمادگی کنکور معتبر جهت برگزاری دوره های آموزش و آزمون های آزمایشی با جامعه آماری مناسب
 4. ارائه مشاوره های تخصصی انتخاب رشته کنکور
 5. برگزاری اردوی آمادگی کنکور در تعطیلات نوروز
 6. برگزاری کلاس های تکمیلی و جبرانی
 7. اطلاع رسانی مناسب در سطح ناحیه و منطقه برای جذب دانش آموزان با معدل بالای 18
 8. انجام مصاحبه برای جذب دانش آموزان مستعد
 9. توافق اولیه با معلمان مجرب برای درخواست تدریس در مدرسه در زمان ساماندهی معلمان
 10. پرداخت های بیش از میزان مصوب برای کلاس های تکمیلی و جبرانی به معلمان مجرب
 11. تقدیر از دبیران و کادر اجرایی مدرسه در دو مقطع سال جدید و روز گرامیداشت مقام معلم
 12. پرداخت پاداش به کادر اجرایی مدرسه با توجه به میزان تحقق 5 هدف کوتاه مدت اول
 13. برگزاری مسابقات و رویدادهای فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح مدرسه برای آمادگی مسابقات ناحیه و استان
 14. برگزاری اردوهای تفریحی درون استانی و برون استانی با هدف تشویق دانش آموزان ممتاز و افزایش مهارت های اجتماعی
 15. خرید یک تابلو هوشمند در راستای هوشمندسازی مدرسه
 16. دعوت از کارآفرینان و صنعتگران برای برگزاری نشست های فصلی با همکاری اعضا محترم هیات امنا
 17. دعوت از کارشناسان ومشاوران تربیتی برای برگزاری سه نشست مدیریت زمان، نحوه آمادگی برای امتحان ومقابله با استرس
 18. تدوین اساسنامه کانون علمی، فرهنگی و عضوگیری از علاقمندان
 19. تهیه بانک اطلاعاتی از فارغ التحصیلان مدرسه از ابتدای تاسیس
 20. اطلاع رسانی مناسب در سطح ناحیه و منطقه برای جذب دانش آموزان مستعد فاقد تمکن مالی
 21. تدوین آیین نامه تخفیف شهریه کلاس های فوق برنامه برای دانش آموزان مستعد، ممتاز و دارنده رتبه های ممتاز در مسابقات علمی، فرهنگی و...
 22. برگزاری جلسات اختصاصی بین معلمان و مشاوران تربیتی با اولیا دانش آموزان در دو مقطع، پیش از برگزاری امتحانات میانی و پایانی
 23. عقد قرارداد بازطراحی و پشتیبانی از پایگاه اینترنتی مدرسه به منظور ارتباط مناسب با ذی نفعان
 24. به روزرسانی به موقع و مستمر پایگاه اینترنتی مدرسه جهت اطلاع رسانی و برقراری ارتباط سه جانبه بین اولیا، معلمان و کادر مدیریتی مدرسه
 25. حمایت از ایجاد وبلاگ های دانش آموزی تحت نظارت معاون پرورشی مدرسه
 26. استفاده از آزمایشگاه های مدرسه برای دروس آزمایشگاهی به جهت آموزش بهتر و آمادگی برای حضور موفق در مسابقات آزمایشگاهی ناحیه و استان
 27. همکاری با یکی از موسسات آموزشی مورد تایید سازمان فنی حرفه ای برای برگزاری دروه های آموزشی ICDL
 28. دعوت از اساتید و مربیان مجرب کامپیوتر و فضای مجازی برای برگزاری دوره های عمومی و تخصصی
 29. برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای دبیران و کادر اجرایی و مدیریتی مدرسه و مشارکت در برنامه های اشاره شده که توسط اداره کل یا ناحیه برنامه ریزی می شوند
 30. تدوین آیین نامه نحوه اجاره فضاهای آموزشی مدرسه
 31. واگذاری مدت دار فضاهای آموزشی مدرسه به صورت اجاره بر اساس آیین نامه موجود
 32. استفاده از فرصت برنامه صبحگاه برای ارائه آموزش های کوتاه علمی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی با مشارکت دانش آموزان
 33. برگزاری مسابقات موضوعی کتابخوانی
 34. برگزاری جلسات آشنایی با مفاهیم مذهبی
 35. برگزاری جشن های ملی و مذهبی و مناسبتی
 36. تشکیل ستاد بازگشایی مدرسه
 37. برگزاری مرتب جلسات شورای دبیران به صورت ماهانه با مشارکت حداکثری معلمان از شهریورماه 1394 ضمن ارائه جدول زمانبندی جلسات تا پایان سال تحصیلی
 38. برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان و تلاش برای مشارکت حداکثری اولیا در انتخابات و شناسایی و رایزنی با افراد توانمند در بین اولیا برای اعلام آمادگی جهت حضور در انجمن
 39. برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه و کمک به تشکیل شورایی فعال، پر شور و حمایت لازم از آن
 40. استفاده بیش از پیش از ظرفیت اولیا در کلیه فعالیت های علمی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی، بهداشتی، اجریی و عمرانی مدرسه
 41. تهیه گزارشات مستمر فصلی از اقدامات انجام شده در مدرسه برای ارائه به اولیا دانش آموزان
 42. شناسایی دانش آموزان توانمند برای همکاری در مسئولیت های اجرایی مدرسه و مشارکت فعال آنان در بخش های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، کتابخانه، انتظامات و ...
 43. اشتراک مجلات آموزشی پرورشی همچون رشد و پیوند و تشویق آولیا، دبیران و دانش آموزان برای اخذ اشتراک آن ها
 44. تشکیل تیم های ورزشی در مدرسه و برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه‌ای
 45. تنظیم و به روزرسانی پرونده های پرسنلی کادر اجرایی و معلمان و فرم های ارزشیابی
 46. زیبا سازی فضاهای مدرسه شامل کلاس ها، راهروها، حیاط و... به شکل مناسب
 47. بهبود فضای سبز مدرسه و استفاده از گیاهان طبیعی در سایر فضاهای مدرسه
 48. تهیه چک لیست برای تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات مدرسه شامل تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، برق و روشنایی، شیرآلات واتصالات آب، سرویس های بهداشتی، انبارها، پشت بام و... در زمان بندی های مشخص
 49. تهیه چک لیست تعمیر و نگهداری وسایل آموزشی شامل میز و صندلی معلمان و دانش آموزان، تخته های آموزشی کلاس هاو... در زمان بندی های مشخص
 50. تعیین تکلیف تجهیزات مستعمل و بلااستفاده و اسقاطی برای خروج فوری از مدرسه و توجه به مدیریت انبارها
 51. خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز آزمایشگاه های مدرسه
 52. هماهنگی های لازم برای انجام آزمایشات دوره ای ارزیابی سلامت دانش آموزان
 53. خرید کپسول های اطفاء حریق و نصب آن ها در مکان های مناسب مطابق با استانداردهای موجود و شارژ و بازبینی دوره ای
 54. راه اندازی رادیو مدرسه در ساعات تفریح و اوقات استراحت با مدیریت معاون پرورشی و مشارکت دانش آموزان
 55. تقدیر از دانش آموزان برتر و ممتاز در بخش های مختلف آموزشی، فرهنگی، ورزشی و... به شکل مناسب از جمله اهدا جوایز غیرنقدی یا حضور در اردوهای فرهنگی
 56. برگزاری جلسات طرح نظرات و انتقادات دانش آموزان به طور مستمر با حضور نمایندگان کادر اجرایی، دبیران و هیات امنا برای تقویت روحیه مشارکت دانش آموزان و توسعه مهارت های اجتماعی آنان از طریق شورای دانش آموزی
 57. برگزاری جلسه ای با حضور پذیرفته شدگان سال های گذشته دبیرستان در دانشگاه های سراسری
 58. حضور نماینده انجمن اولیا مربیان در ساعات خاصی از هفته در مدرسه برای برقراری ارتباط مستقیم با دانش آموزان و اولیا
 59. استفاده از وب سایت مدرسه برای دریافت نظرات دانش آموزان و اولیا و ارتباط آنان با مدیریت مدرسه و هیات امنا
 60. پیگیری مستمر مطالبات مالی مدرسه
 61. تدوین بودجه سالیانه مدرسه بر اساس برنامه های یکساله جهت تصویب در هیات امنا
 62. تهیه گزارشات مالی دوره ای و ارائه به هیات امنا
 63. نظارت مستمر هیات امنا برنحوه هزینه های جاری و عمرانی مدرسه از طریق حضور نماینده هیات امنا در کمیته مالی مدرسه
 64. بازنگری و به روزآوری برنامه راهبردی مدرسه برای تدوین اهداف و برنامه یکساله 96-1395

9- ارزیابی، پایش و بازنگری:

هدف این گام، بازنگری استراتژی‌های اجرا شده و فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان مقدمه‌ای برای چرخه‌ی جدید برنامه‌ریزی استراتژِک است.  بسیاری از کارهایی که در این فاز انجام می‌شوند ممکن است به عنوان بخشی از فرآیند اجرای مداوم شناخته شوند (برایسون و الستون، 1389، ص: 141)

به هر جهت همه‌ی استراتژی‌ها آنگونه که باید، کار نمی‌کنند. در چنین شرایطی این استراتژی‌های ناموفق باید با منابع اضافی تقویت شده یا استراتژی‌های جدیدی جایگزین آن‌ها شوند (برایسون، 1390، ص: 341).

در این گام برای اینکه تصمیم گرفته شود که چه کارهایی باید انجام گیرند، به بازنگری استراتژی‌ها و اهداف بلندمدت نیاز خواهد بود. ممکن است لازم باشد استراتژی‌ها ادامه یابند، با دیگر استراتژی‌ها جایگزین شوند و یا به دلیل یا دلایلی خاتمه یابند (برایسون و الستون، 1389، ص: 141). نتایج مطلوب مورد انتظار از این گام نیز شامل: حفظ استراتژی‌های خوب، اصلاح استراتژی‌های ناموفق یا بازبینی برنامه و حذف استراتژی‌های نامناسب خواهد بود (برایسون، 1390، ص: 344).

فعالیت دیگری که در این گام انجام می‌شود، مشخص کردن این است که آیا انجام دور جدیدی از برنامه‌ریزی استراتژیک موجه است یا خیر و در صورت مثبت بودن، در چه زمانی و چه سطحی. در انجام دادن این بازنگری متوجه خواهیم شد که چگونه به تکامل موفقیت در اجرا دست یابیم و از آن یاد بگیریم (برایسون و الستون، 1389، ص: 141). یکی دیگر از نتایج مطلوب، افزایش اثربخشی سازمان است. نتیجه‌ی مطلوب نهایی هم، بسیج منابع و امکانات سازمان و ایجاد انگیزه برای توجه به مسایل و موضوعات استراتژیک بعدی است (برایسون، 1390، ص: 344).

ارزیابی و پایش برنامه‌های عملیاتی تدوین شده برای مدرسه، 2 بار در هر سال تحصیلی انجام خواهد شد و هر یک از مراحل آن نیز بلافاصله پس از اتمام هر نیمسال تحصیلی می‌باشد.

بازنگری میزان تحقق اهداف سالیانه (کوتاه مدت)، اثربخشی و کارآیی برنامه‌های عملیاتی تدوین شده برای حصول این اهداف سالیانه و در نهایت، میزان کارآیی استراتژی‌های تنظیم شده برای رسیدن به اهداف بلندمدت، 1 بار در سال و در فاصله‌ی زمانی بین اتمام سال تحصیلی و شروع سال تحصیلی بعد خواهد بود.

آمار بازدید سایت

امروزامروز25
دیروزدیروز755
هفتههفته3086
ماهماه18104
کل بازدیدکل بازدید137748

خبرنامه

captcha

نقشه سایت

طراحی سایت
چهارشنبه 30 مرداد 1398.
تاریخ شمسی :
الأربعاء 20 ذو الحجة 1440.
تاریخ قمری :
Aug 21 2019.
تاریخ میلادی :